حفظ مشتریان

СНПЧ А7 Сургут, обзоры принтеров и МФУ

اگر شما برای مشتریان خود امکاناتی قائل شوید اگر شما برای مشتریان خود امکاناتی قائل شوید مطمئناً مشتریان شما را از یاد نخواهد برد و به شما عادت خواهند کرد و به احتمال زیاد باز به سراغ شما خواهند آمد. بعنوان مثال مشتری پس از خرید برایش پیامکی با  میزان خرید انجام شده ارسال شود.

بعد از خروج از فروشگاه شما یک پیام تشکر از خرید و آرزوی دیدار مجدد دریافت کند.

یا در صورت کالاهای جدید پیامی برای معرفی دریافت کند.

ویا امکان عضویت در باشگاه مشتریان شما و ارسال پیامک های مناسبتی برای ایشان و پیامک برای زمان تولدشان ارسال شود.

در ادامه ان شاالله مطالب بیشتری در این زمینه خواهیم داشت

کلمات کلیدی