1- بازگشت هزینه

СНПЧ А7 Сургут, обзоры принтеров и МФУ

دوستان خطوط و پنلهای خریداری شده تا 7 روز قابل عودت می باشد

و حتی شارژهای خریداری شده تا 7روز قابل عودت می باشد به شرط مصرف نشدن د صورت استفاده میزان استفاده کسر خواهد شد

هزینه انتقال به کارت برعهده درخواست کننده می باشد

پس از 7روز فقط شارژ پنل با کسر میزان مالیات و هزینه های دیگر باز پس داده میشود

قوانین سامانه به مرور تکمیل و منطبق با قانون های جمهوری اسلامی ایران می باشد

کلمات کلیدی