قیمت خطوط کاربری

 در سامانه برای کاربران بصورت پیشفرض خطوط اشتراکی رند در نظر گرفته شده است : خطوط عبارتند از:

100009-2000145-3000505-50002040-5000515-0210002000

و خط بالک 500029400

و به مدت محدود برای هر کاربر یک خط اختصاصی هدیه در نظر گرفته شده است!

ولی اگر کاربر خط خاصی با ارقام کمتر نیاز داشته باشد با قیمتهای زیر امکان پذیر می باشد:

قیمت خطوط 1000

ردیف
تعدادارقام
نمونه
 انتخابی (ریال)
غیر انتخابی (ریال)
1
14
1000XXXXXXXXXX
300.000
150.000
2
13
1000XXXXXXXXX
660.000
350.000
3
12
1000XXXXXXXX
1.150.000
600.000
4
11
1000XXXXXXX
2.200.000
1.100.000
5
10
1000XXXXXX
3.000.000
1.500.000
6
9
1000XXXXX
3.800.000
1.900.000
7
8
1000XXXX
5.400.000
2.700.000
8
7
1000XXX
--
--
9
6
1000XX
--
--

 

 

 

قیمت خطوط 2000

ردیف
نمونه شماره
ارقام
کاربران(ریال)
1
2000XXXXXXXX
12
1.800.000
2
2000XXXXXXX
11
2.200.000
3
2000XXXXXX
10
3.500.000
4
2000XXXXX
9
6.600.000
5
2000XXXX
8
12.000.000
6
2000XXX
7
--
7
2000XX
6
--

 

قیمت خطوط 3000

ردیف
تعدادارقام
نمونه
قیمت کاربران
1
14
3000XXXXXXXXXX
150.000
2
12
3000XXXXXXXX
700.000
3
10
3000XXXXXX
800.000
4
9
3000XXXXX
استعلام می شود
5
8
3000XXXX
استعلام می شود

قیمت خطوط 50002و 50005

ردیف
نمونه شماره
ارقام
کاربران(ریال)
1
50002040XXXXXX
14
رایگان!
2
50002040XXXXX
13
200.000
3
50002040XXXX
12
300.000
4
50002040XXX
11
450.000
5
50002040XX
10
750.000
6
50002040X
9
950.000
 

به درخواست کاربران قیمت خطوط 14رقمی50002 به مدت محدود از 12000تومان به 8000تومان کاهش یافت

قیمت خطوط 021 متناظر 600000ریال می باشد

تبصره 1: خرید رنجی خطوط شامل تخفیف ویژه می گردد. جهت اطلاع از شرایط و قیمت، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

تبصره 2: قیمت خطوط سفارشی در اپراتورهای 2000، 3000 و 5000 می بایست استعلام گردد.

 

کلمات کلیدی